कुडाळ हायस्कूल, कुडाळ शताब्दी महोस्तव १९२०- २०२०

                                                                  संस्थापक सदस्य

कै.पुण्यशोल्क बापूसाहेब महाराज सावंतवाडी  संस्थानचे अधिपती

कै.पुण्यशोल्क बापूसाहेब महाराज सावंतवाडी संस्थानचे अधिपती

कै.पुण्यशोल्क बापूसाहेब महाराज सावंतवाडी संस्थानचे अधिपती             सावंतवाडी संस्थानचे राजे श्रीमंत बापूसाहेब महाराज दिलदार राजे ...
Close Menu